Materiály pro izolace střech

Thortex polytech – spolehlivá hydroizolace plochých a tvarovaných střech

produkt britské společnosti e wood ltd,  která má již více než 100letou tradici ve výrobě speciálních hmot s vysokou odolností k mechanickým i chemickým vlivům.

jejich hmoty jsou celosvětově používány k prodlužování životnosti velmi drahých technologických zařízení v chemickém průmyslu i energetice pro vnitřní i vnější ochrany. je držitelem osvědčení iso 9002 a iso 14001.

Použití Thortex polytech – spolehlivé hydroizolace plochých a tvarovaných střech

Použití Thortex polytech – spolehlivé hydroizolace plochých a tvarovaných střech

Vlastnosti a výhody hydroizolačního materiálu Thortex polytechu

Dlouhodobá bezůdržbová obnova

hydroizolačních vlastností na problémových střechách.

Bezešvé provedení s neomezenými možnostmi

tvarování na vertikální prvky /atiky, komínky, průchody, hromosvody/ neumožnuje vznik rizikových míst na opravené střeše.

Naprosto odolává uv záření

které způsobuje rychlou degeneraci povrchu konvenčních krytin na asfaltové bázi i plastových folií, narušení jejich povrchu a průnik vody do vnitřních vrstev, která způsobují vznik puchýřů a netěsností.

Dlouhodobě si udržuje vysokou pružnost a průtažnost

/cca 150 až 200% / takže velmi dobře odolává pohybům budovy i při teplotních výkyvech /při -30 má stále průtažnost 30%/.

Speciální základní nátěry

zajištují vynikající přídržnost k celé řadě povrchů včetně všech kovů, starých nátěrů zdiva i plastů včetně laninátů.

Varianta thortex polytech ec/uv

je vhodná pro trvale pochůzné plochy /terasy/ a pro hydroizolaci ůžlabí.

Havarijní opravy sal tech aw, ls

lze provádět za deště i pod vodou.